โปรแกรมทัวร์ 4 เกาะ ทะเลแหวก สปีดโบ๊ท

ทัวร์ 1 วัน

07.45 – 08.00 น. รับโซนในเมือง / คลองม่วง
08.00 – 08.30 น. รับโซนอ่าวนาง
08.00 – 08.30 น.   รถรับท่านยังโรงแรมที่พัก เดินท่าสู่ท่าเรือ
09.00 น.    ออกเดินทางโดยเรือหางยาวลำใหญ่ นำท่านท่องทะเลกระบี่ที่มีความสวยงามนำท่านกราบสักการะ“ศาลพระนาง” ศาลศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่นับถือของชาวเรือ ชมการปีนผาที่ “ อ่าวไร่เลย์ ” แหล่งชุมนุมของนักปีนผา
10.30 น.  นำท่านชม “ ทะเลแหวก ” Unseen Thailand สันทรายที่เชื่อมระหว่างเกาะไก่และเกาะทับ เกิดขึ้นได้ทุกวันตอนน้ำลง เชิญถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านไปสู่ “ เกาะไก่ ” เกาะหินปูนกลางทะเลอันดามัน สัญลักษณ์แห่งท้องทะเลกระบี่ นำท่านเล่นน้ำ ดำน้ำ ดูปะการังที่บริเวณ “ อ่าวหลังเกาะไก่ ” พบกับฝูงปลาเสือมากมาย
12.00 น.  นำท่านสู่ “ เกาะปอดะ ” เกาะแสนสวยอีกหนึ่งเกาะแห่งทะเลกระบี่ บริการอาหาร   กลางวันแบบกล่องปิคนิค ท่ามกลางธรรมชาติ หลังรับประทานอาหารเสร็จแล้ว เชิญทุกท่าน เล่นน้ำ อาบแดด ถ่ายรูป พักผ่อนตามอัธยาศัย
15.00 น.   เดินทางกลับท่าเรือ ส่งท่านยังโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

** โปรแกรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ *

1 review for Kiwiana Panorama

  1. physcode :

    Mattis interdum nunc massa. Velit. Nonummy penatibus luctus

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

จองทัวร์ของคุณ

ตั๋ว จำนวน ราคา
ราคารวม
ผู้ใหญ่ 650
$0
เด็ก (4-10)550
$0