ชุมชนเกาะกลาง (Ko Klang Community)

18 มีนาคม 2567

ชุมชนเกาะกลาง ล้อมรอบไปด้วยป่าชายเลน ผู้คนที่นี่มีวิถีชีวิตที่ค่อนข้างเรียบง่าย เหมาะสำหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิของชุมชน เพราะที่นี่มีทั้งกลุ่มการทำผ้าปาเต๊ะ ลวดลายสวยงามสีสีนสดใส กลุ่มการต่อเรือหัวโทงจำลอง เรือที่ชาวบ้านใช้ทำประมง หาปลา บนเกาะมีที่พักทั้งรีสอร์ตและโฮมสเตย์ ทั้งยังมีร้านอาหารทะเลพื้นบ้านสด ๆ ราคาไม่แพงให้บริการ นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือข้ามมาเที่ยวได้แบบทั้งเช้าไปเย็นกลับและแบบค้างคืน