ทะเลแหลก

10 มิถุนายน 2561

ทะเลแหลก กระบี่เป็นสถานที่ยอดนิยมของกระบี่ ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของอ่าวพระนางห่างจากชายฝั่งประมาณ 8 กิโลเมตรจะมีอิทธิพลน้อยจากมรสุม บริเวณรอบเกาะมีแนวปะการังหลากหลายรูปแบบ ทะเลใสทำให้บริเวณนี้เป็นจุดดำน้ำตื้นที่น่าสนใจซึ่งสามารถเยี่ยมชมได้เกือบตลอดปี โดยเฉพาะปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลง เกาะปอดะและเกาะไหงเชื่อมต่อกันด้วยทรายทำให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพของทะเลอันเป็นที่นิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติ